Zaburzenia psychiczne u kierowców

Lekarz uprawniony do wykonywania badań tego rodzaju musi u osoby badanej stwierdzić istnienie lub brak mnóstwo chorób. Chodzi też o stwierdzenie, czy osoba badana nie nadużywa innych leków mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Chodzi o bardzo istotne warunkujące wydanie prawa jazdy badania kierowców Sosnowiec. A chodzi pomiędzy innymi o choroby: wzroku, słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, ruchu, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, cukrzycę, niewydolność nerek, a także objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie.