Gdzie po badania dla kierowców?

W jej ofercie znajdują się również badania psychologiczne po utracie prawa jazdy, prowadzących samochody po spożyciu alkoholu oraz po przekroczeniu 24 punktów karnych. Każda osoba zgłaszająca się na badania zobowiązana jest do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy). Jeśli nosi ona okulary lub soczewki kontaktowe koniecznie musi je ze sobą zabrać. Zatem konieczne jest zgłoszenie się do profesjonalnych pracowni. Jeśli zostało wystawione skierowanie na badania, to również musi zostać ono przedstawione. Takie skierowanie z reguły wystawia pracodawca lub lekarz. Jeżeli ale chodzi o same badania, to może wykonywać je tylko i wyłącznie doktor posiadający specjalne uprawnienia. Aby kandydat na kierowcę mógł uzyskać prawo jazdy zamiast zdanego egzaminu musi poddać się ściśle określonym testom. Chodzi o brak przeciwwskazań lekarskich. Takie badania kierowców Sosnowiec oferuje prężnie działająca firma współpracująca z lekarzami medycyny pracy.